Dojo Eed

Dojo Kun (Engels):

 • We will train our hearts and bodies for a firm, unshaking spirit.
 • We will pursue the true meaning of the Martial way, so that in time our senses may be alert.
 • With true vigour, we will seek to cultivate a spirit of self denial.
 • We will observe the rules of courtesy, respect our superiors and refrain from violence.
 • We will follow our religious principles and never forget the true virtue of humility.
 • We will look upwards to wisdom and strength, not seeking other desires.
 • All our lives, through the discipline of karate, we will seek to fulfill the the true meaning of the way.

Dojo Eed (Nederlands, vrij vertaald):

 • Wij zullen ons mentaal en lichamelijk trainen om een sterke, onwankelbare geest te verkrijgen.
 • Wij zullen de ware betekenis van het Budo doorgronden, zodat we op het juiste moment waakzaam zijn.
 • Wij zullen met ware volharding een onzelfzuchtige geest ontwikkelen.
 • Wij zullen de regels van hoffelijkheid in acht nemen, onze meerderen respecteren en ons onthouden van geweld.
 • Wij zullen ons geloof volgen en nooit de ware deugd der nederigheid vergeten.
 • Wij zullen streven naar wijsheid en kracht, niet andere verlangens zoekend.
 • Wij zullen ons leven lang, door de discipline van het karate, de weg van het Kyokushin beter leren begrijpen.